Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Počasí

Počasí dnes:

21. 7. 2019

bo

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 24 až 28°C. Noční teploty 16 až 12°C.

Přehrát/Zastavit Další

Kalendář akcí

Navigace

Obsah

Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání

 pro období 2016 - 2019

Mateřská škola Malhotice, příspěvková organizace, okres Přerov

„KOLIK JE NA SVĚTĚ KRÁS“

Obsah:

 • Identifikační údaje o mateřské škole
 • Charakteristika školy
 • Charakteristika vzdělávacího programu
 • Podmínky a organizace vzdělávání
 • Vzdělávací obsah
 • Evaluační systém

 

I. Identifikační údaje o mateřské škole

Název: Mateřská škola Malhotice, příspěvková organizace

Adresa:           Malhotice 1 , 753 53 Všechovice

Kontakt:          telefon  774 426 556

                        e.mail : ms.malhotice@centrum.cz

                        www.msmalhotice.cz

 

Ředitelka školy:          Jana Chudová

Učitelka:                     Ludmila Bartošíková – do června 2018 / odchod do důchodu/

                                   Václava Baštanová -  od září 2018

Školnice:                     Markéta Maňasová

 

Zřizovatel školy:         Obec Malhotice

                                   Malhotice 1, 753 53 Všechovice

 

II. Obecná charakteristika školy

Mateřská škola je jednotřídní státní zařízení s celodenním provozem s kapacitou 25 dětí. Je příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je Obec Malhotice. Mateřská škola je umístěna do prvního patra místního zámku situovaného uprostřed nádherné přírody, parku, lesoparku. Nedaleko rybník, les. V blízkosti budovy je obecní dětské hřiště vybavené kovovými herními prvky - lanovkou, houpačkami, kolotočem, lezeckou pyramidou, skluzavkou, pohyblivou lávkou, pískovištěm a zahradním domkem, a také víceúčelové hřiště vhodné ke sportovním a míčovým hrám. Vše ve velké míře využíváme při pobytu venku, vzdělávacích aktivitách a akcích MŠ a veřejnosti.

Součástí mateřské školy je i výdejna stravy. Jídlo dovážíme ze školní jídelny ZŠ Všechovice.

Velmi úzce spolupracujeme se zřizovatelem školy a místními spolky při realizaci akcí pro děti a veřejnost. Dále pak s Plaveckou školou Hranice v rámci kurzu plavání pro předškoláky.

 

III. Charakteristika vzdělávacího programu     

 

Motto:  „ . . .hrou naplněné dětství potřebujeme všichni k tomu, abychom

               v dospělosti  byli  vyrovnaní, rozumní a moudří. . .“

 

Dítě je vděčný posluchač a vstřebává všechno, co mu nabízíme. Tato ochota spojená s bezbranností v nás ale musí probouzet velikou odpovědnost. To, že nám tak bezmezně věří je pro nás velikým závazkem a proto mějme na paměti, že:„ Dítě se má dovídat především to, co potřebuje znát, a ne to, co by vědět nemělo.“

Způsoby našeho předávání poznatků by měly mít podobu bezpečné cesty, která vede děti jedinečným světem pocitů, poznatků a zkušeností, světem, do něhož se vejdou lidé, zvířata, věci, stroje, města, krajiny, ale i pravda a lež, touha a zklamání, radost a smutek, přátelství a osamělost.

Život v dnešní době je spojený s neustálými změnami ve všech oblastech a našim cílem je, aby se s nimi děti uměly vyrovnat. Našim zájmem je rozvíjet a podporovat jejich chuť se učit. Aby si osvojily a zdokonalily své znalosti, dovednosti, které jim umožní vytvořit zodpovědný postoj k sobě, k životu, ke společnosti, ke světu.

Při tvorbě programu jsme se inspirovali programem Začít spolu, protože byl nejblíže našich představ. Výchovu a vzdělávání vnímáme jako celistvý proces, který zasahuje celou osobnost dítěte. Klademe důraz na úctu a respekt k dítěti a rozvoj jeho potenciálu prostřednictvím jeho přirozené činnosti, hry, v atmosféře založené na porozumění, bezpodmínečném přijetí dítěte, uznání a empatickém naslouchání. Vytváříme podnětné prostředí s centry aktivit pro prožitkové učení a kooperativní činnosti, učení se ze života a pro život, učení se navzájem. Vedeme se k vlastnímu hodnocení, co se nám povedlo a nepovedlo, co jsme dokázali. Vyvozujeme si pravidla společenského soužití.

Chceme být dětem partnerem, pomocníkem a průvodcem na jeho cestě za poznáním. Chceme být partnerem a pomocníkem rodičům. Chceme vytvářet ze školky zdroj spokojenosti, bezpečí, inspirace, podnětů pro děti, rodiče a přátele. Místo, kam se všichni těšíme a rádi vracíme.

Hlavní cíle ŠVP PV v kompetencích dítěte:

 • Vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat.
 • Učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je
 • Umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost
 • Být tvůrčí a mít představivost.
 • Sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství, zemi a prostředí, ve kterém žijeme
 • Vytvářet si zdravé životní návyky a postoje

 

Takto se snažíme naplňovat cíle RVP PV, podle kterého naše škola pracuje:

 • Chceme, aby naše děti byly spokojené a šťastné.
 • Abychom v péči o ně úzce spolupracovali s rodiči na základě vzájemné důvěry a otevřenosti
 • Chceme, aby se děti cítili v bezpečí, aby zažívaly pocity úspěšnosti a zdaru, aby vynikla jejich jedinečnost, individualita a možnosti.
 • Chceme, aby dítě před vstupem do základní školy bylo relativně samostatnou osobností, která je schopna zvládat nároky, které jsou na ni běžně kladeny a i ty, které ji v budoucnu nevyhnutelně čekají a to vždy pokud možno aktivně a s osobním uspokojením.
 • Rozvíjíme psychickou, fyzickou a sociální stránku dítěte, jeho zdravé sebevědomí a samostatnost a uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, učíme zdravému životnímu stylu.
 • Podle zájmu, potřeb a možností dětí klademe základy k jejich celoživotnímu vzdělávání.
 • Upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ všeho poznávání, maximálně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností.
 • Podporujeme přirozený pohyb v přírodě a uvědoměním si důležitosti její ochrany.

 

Při plánování zohledňujeme vždy veškerá specifika předškolního vzdělávání:

 • Respektujeme individualitu každého dítěte a poskytujeme pomoc a podporu v míře, kterou potřebuje a v kvalitě, která mu vyhovuje.
 • Vzdělávání dětí přizpůsobujeme vývojovým, fyziologickým, sociálním a emociálním potřebám dětí, vycházíme ze znalosti aktuálního rozvojového stavu dítěte.
 • Vzdělávací aktivity připravujeme tak, aby probíhaly v rozsahu potřeb jednotlivých dětí, motivujeme s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů v průběhu celého dne.
 • Vše zakládáme na přímých zážitcích dětí, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat.
 • Podporujeme radost z učení, zájem poznávat nové, chuť naslouchat.
 • Poskytujeme takové vzory chování a postojů, které jsou vhodné k nápodobě a přejímání.
 • Pro realizaci našich cílů využíváme prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí.
 • Uplatňujeme aktivity spontánní i řízené a dbáme o jejich vyváženost.
 • Podporujeme úzkou vazbu na rodinu.
 • Působíme na celou osobnost dítěte.
 • Dáváme dítěti možnost prožívat uspokojení z úspěchu, překonávání překážek a vnímat sebe jako plnohodnotného jedince, možnost volby a převzetí odpovědnosti za své jednání.
 • Probouzíme v dítěti touhu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže.

 

IV. Podmínky vzdělávání

Věcné vybavení

 • Herní prostor je uspořádán do 11 center aktivit – pokusy a objevy, manipulační činnosti, domácnost, ateliér, písek, dílna, hudba, knihy a písmena, kostky, dramatizace, pohyb, které jsou vybaveny odpovídajícími pomůckami pro rozvoj dílčích inteligencí. Děti si samy volí místo ke své hře a činnosti na základě zájmu a nabídky.
 • V šatně a částečně ve třídách je položena PVC krytina, ve třídách – hernách koberec. Škola je vybavena z velké části novým policovým nábytkem.
 • Prostor k odpočinku je umožněn v hernách, matrace a lůžkoviny jsou uloženy ve skříních dostupných dětem. Děti si samostatně nebo s dopomocí připravují místo k odpočinku.
 • Zdravotně hygienické zařízení je přizpůsobeno dětským požadavkům, je zdravotně nezávadné a bezpečné a esteticky vzhledné, záchodky jsou odděleny zástěnami, nad umyvadly jsou zabudované dávkovače na tekuté mýdlo a zrcadlo, koupelnový nábytek k uložení hygienických potřeb a k zavěšení ručníků.
 • Dětský policový nábytek v místnostech a veškeré hry a hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát podle dohodnutých pravidel a vyznaly se v jejich uložení. Hry a hračky a místa uložení jsou opatřeny popiskami.
 • Tělocvičné nářadí – prolézací věž se skluzavkou, dřevěná průlezka, lavičky, žíněnka a náčiní - skákací míč, míče, kuželky, lano, balanční deska, balanční a rehabilitační míče, overbally, koš a kruhy využíváme v centru pohybu. Pohybové aktivity uskutečňujeme i při pobytu venku, v zimních měsících / podle podmínek/ i sál KD.
 • Škola je vybavena dostatečným množstvím stavebnic, didaktických, deskových a společenských her a hraček ze dřeva, textilu i PVC , které průběžně obnovujeme a doplňujeme také v podobě sponzorských darů.
 • Ve třídě je klavír, vlastníme i elektronické klávesy. V centru hudby máme dětské klávesy, zobcové flétny, boomhackery a dostatek rytmických nástrojů pro hudební činnosti, které průběžně doplňujeme i vlastní výrobou.
 • V kabinetu máme dostatek materiálu k pracovním a výtvarným činnostem, k práci využíváme ve větší míře přírodní materiály, a také vhodný odpadový materiál – knoflíky, lepenka, textil, korek aj.
 • Na úpravě prostředí a výzdobě se podílejí i děti svými výtvory a v rámci společných aktivit také rodiče. Prostředí jsme upravili tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mohli je shlédnout i rodiče a přátelé školy.
 • Škola využívá k pohybovým a dalším aktivitám víceúčelové hřiště a zahradu, která je vybavena kovovým programem a pískovištěm. K dispozici máme zahradní domek k uložení hraček a sportovních pomůcek.
 • Prostory školy jsou denně ošetřovány a udržovány v čistotě, teplota v místnostech je regulována v závislosti na klimatických podmínkách. Potřebnou vlhkost a čerstvý vzduch zajišťujeme pravidelným větráním. Místnosti jsou světlé a dostatečně osvětleny, okna s přímým slunečním svitem jsou opatřena žaluziemi. V místnostech jsou vhodné rostliny, neobsahující alergeny. Vyčleněná okna jsou opatřena sítěmi proti hmyzu.
 • Ve všech místnostech proběhla výměna svítidel, instalovaly se zářivkové trubice. Ve světničce jsme vybudovali vestavěnou regálovou skříň k uložení pomůcek ke slavnostem a k dramatizaci.

 

Životospráva

 • Denní režim má pravidelný rytmus a řád, současně je pružný s ohledem na individuální potřeby dětí, rodičů a aktuální situace – potřeby školy či obce.
 • Pravidelnou stravu zajišťujeme dvěma způsoby – dopolední svačina je v režii mateřské školy, oběd a odpolední svačinu dovážíme ze školní jídelny ZŠ Všechovice. Sledujeme skladbu jídelníčku a vhodně volíme pestrost svačin, které doplňujeme zemědělskými výpěstky.
 • Dodržujeme pitný režim v průběhu celého dne, nabízíme čerstvou vodu, bylinkové a ovocné čaje. Děti se spolupodílejí na přípravě stolování, přiměřeně k věku se samy obsluhují.
 • Vytvořili jsme samoobslužné místo pro samostatný výběr jídla. Děti si samy servírují pokrmy na talíře ve zvoleném množství, které potřebují.
 • Učitelky nesmí podávat dětem jakékoliv léky, pouze ve výjimečných případech ohrožujících zdraví a život, a to po konzultaci s ředitelkou školy a dětským lékařem.
 • V rámci prevence zubního kazu se v naší mateřské škole děti seznamují se správnou technikou čištění zubů, děti si čistí zuby po obědě.
 • Při úrazu či náhlém onemocnění učitelka zajistí patřičnou péči s okamžitou informací zákonným zástupcům.
 • Dětem poskytujeme v rámci zdravého životního stylu každodenně podle klimatických podmínek dostatečný pohyb venku na zahradě a v blízkosti školy – v parku, v lesoparku, v lese, u rybníka, na hřišti.

 

Psychosociální podmínky

 • Navozujeme vzájemný pocit důvěry, učíme se ohleduplnosti, zdvořilosti, vzájemné pomoci a spolupráci.
 • Podporujeme solidaritu a kamarádství – chceme se cítit dobře a spokojeně.
 • Chováme se podle zásad zdravého životního stylu, jsme dětem přirozeným vzorem.
 • Stanovujeme si společně s dětmi jasná pravidla chování ve skupině tak, abychom vytvořili kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi, jasně a srozumitelně komunikujeme.
 • Respektujeme potřeby dětí, osobní svobodu a volnost, zároveň dodržujeme společně ustanovena pravidla a řád školy, nikdo není zvýhodňován nebo nezvýhodňován, osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí.
 • Dostatečně se věnujeme vztahům mezi dětmi a nenásilně tyto vztahy ovlivňujeme. Všechny děti v naší mateřské škole mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti.
 • Usnadňujeme nově příchozím dětem adaptaci na prostředí školy v rámci našeho adaptačního programu.
 • Nabízíme činnosti podle zájmu dítěte a jeho vyspělosti, učíme pracovat samostatně i ve skupině
 • Podporujeme zdravé sebevědomí, důvěru v sebe sama, usilujeme o osobní motivaci.
 • Respektujeme  individuální  potřeby dětí, učitelky zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mohou kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy.
 • Odpolední odpočinek je umožněn všem dětem, některé jej využijí ke spánku, ostatní odpočívají, relaxují na lehátku při poslechu četby, hudby, vyprávění a potom je dětem nabízen klidný program v herně, předškoláci se věnují přípravě na školu.
 • Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech, převažují pozitivní hodnocení, pochvaly.

 

Personální podmínky

 • Ředitelkou školy je Jana Chudová, absolventka SPgŠ, obor učitelství MŠ. V roce 2018 s 38 letou praxí.
 • Učitelka Ludmila Bartošíková, absolventka SPgŠ, obor učitelství MŠ. V roce 2018 s 39 letou praxí.  V červnu 2018 odchod do důchodu.
 • Učitelka Václava Baštanová, absolventka SPgŠ, obor předškolní a mimoškolní pedagogika, v roce 2018 32 let praxe.
 • Školnice + výdej stravy Markéta Maňasová.
 • Pedagogické pracovnice se pravidelně účastní vzdělávacích seminářů v rámci DVPP ke zvýšení kvality výchovně vzdělávacích činností. Provozní zaměstnankyně absolvuje pravidelně semináře o hygienických požadavcích, životosprávě.

 

Řízení školy

 • Ředitelka školy vymezuje jasná pravidla a kompetence zaměstnanců v organizačním řádu a směrnicích.
 • Ve škole je funkční informační systém, porady se konají spontánně, denně, vždy když to situace vyžaduje. Závěry vyhodnocujeme okamžitě.
 • Ředitelka vypracovává ŠVP PV společně s učitelkou.
 • Kolegyně vytvářejí jedinečný tým, spolupracují, jednají a chovají se profesionálně v souladu se společenskými pravidly, dodržují pedagogické zásady ve výchově a vzdělávání dětí, navazují na sebe v každodenní práci.
 • Na škole panuje pozitivní a motivující školní klima.
 • Ředitelka je denně obeznámena s chodem školy.
 • Škola úzce spolupracuje s rodiči, navozuje důvěru, podporu a porozumění, umožňuje volný přístup do školy a využití času pro společnou hru s dítětem, nabízí spoluúčast na akcích školy, slavnostech, výletech a při společných aktivitách v dopoledních nebo odpoledních hodinách.
 • Rodiče se podílí na tvorbě programu, nabízí své zkušenosti a dovednosti, které předávají dětem v rámci aktivit, stávají se partnery školy, denně mají možnost být ústně informováni o svých dětech a vyjádřit tak i svůj osobní názor, 3x do roka též na schůzkách rodičů, na webových stránkách školy, na FB v uzavřené skupině - dále hledáme nové a zajímavější formy spolupráce s rodiči a rodinou a tím tak vytváříme cestu důvěry.
 • Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem – Obcí Malhotice – provoz školy, akce školy a obce pro děti, rodiče a širokou veřejnost, vystoupení pro důchodce.
 • Škola spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy.
 • Škola spolupracuje s místní akční skupinou v Hranicích, připojila se k projektu Šablony.
 • Škola spolupracuje se ZŠ a MŠ Všechovice, ZŠ a MŠ Opatovice - tradiční návštěvy předškoláků v 1. třídách, vzájemná pozvání na kulturní akce, projekty.
 • Do naší školy již tradičně2x- 3x do roka zajíždí skvělé loutkové divadlo p. Taraby, „Vypravěč pohádek“ - v této skvělé spolupráci budeme nadále pokračovat.
 • Škola spolupracuje s místními spolky – myslivci, hasiči - zejména při kulturních akcích s vystoupením dětí, v rámci pořádání Dne dětí, Kácení máje aj.
 • Škola se velmi významně podílí na akcích zapsaného spolku Klubko,kterého je ředitelka školy členkou - výstavy a kursy.
 • Škola má velmi dobrou a mnohaletou spolupráci s Mateřskou školou v Horním Újezdě – pořádání společných akcí jako divadlo, výlety, drakiády, tematické vycházky do přírody, sportovní hry v rámci vzájemného navštěvování a utužování kamarádství mezi dětmi a pedagogy.

 

Vzdělávání dětí se speciálními potřebami

 • Děti s mentální retardací, se sluchovým postižením byly v minulých létech integrovány v mateřské škole na základě dohod s rodiči, se specialisty z PPP, s dětskými lékaři.
 • Dětem bylo zajištěno vzdělávání dle individuálního plánu – spolupráce se specialisty.
 • Máme k dispozici vhodné a kompenzační pomůcky dle doporučení ze strany SPC.
 • Zaručena stálá spolupráce s rodiči, odborníky ze SPC.
 • Naše škola má velmi dobré zkušenosti s integrací žáků s postižením a spolupracuje s odborníky na kvalitní úrovni.
 • Škola není bezbariérová.

 

IV. Organizace vzdělávání

 • Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a školním řádem mateřské školy, zápis probíhá zejména na jaře, děti mohou být přijímány i v průběhu roku.
 • Naše škola je nově příchozím dětem a jejich rodičům otevřena kdykoliv, umožňujeme návštěvy z důvodu postupné adaptace na nové prostředí.
 • Naše škola má jednu heterogenní třídu, která má kapacitu 25 dětí. Počet zapsaných dětí je průměrně 25 zpravidla ve věku od 3 do 6 let, výjimečně děti mladší 3 let.
 • Ráno děti docházejí podle potřeby, individuálně i později podle předchozí domluvy z důvodu naplnění programu školy.
 • Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, uplatňujeme individuální přístup, vytváříme podmínky ke skupinovým i samostatným činnostem.
 • Umožňujeme dětem dostatek času i prostoru pro spontánní hru.
 • Zařazujeme pravidelně řízené zdravotně preventivní pohybové činnosti, cvičíme jógu.
 • Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený.
 • Denní řád je rozvolněný, vychází z potřeb dětí a nahodilých situací.
 • Respektujeme zachovávání intervalů mezi podávanými jídly.
 • Odpočinek dětí vychází z  potřeby relaxace a zachování duševní hygieny, děti odpočívají na lehátkách přibližně 60 minut podle potřeby. Potom nabízíme klidové činnosti, a zároveň realizujeme činnosti k rozvoji předškolních dětí.
 • Dětem se plně věnujeme, pro svou práci využíváme dostupných didaktických her, materiálů, sbírek, TV nářadí a pomůcek, didaktickou techniku, klavír, elektronické klávesy, hudební rytmické nástroje.
 • V naší škole nemáme televizi ani DVD přehrávač, pouze CD přehrávač s magnetofonem, v souladu s naplněním plánu při některých činnostech využíváme plátno adataprojektor, výukové programy na DVD.
 • režim dne:

6:45 – 8:30 scházení dětí do mateřské školy, plnění ranního úkolu s rodiči

7:00 -  9:30 následují spontánní i řízené činnosti ve skupinách i individuálně v centrech aktivit podle týdenního téma  včetně vítání a komunikačního a hodnotícího kruhu, pohybové chvilky a zdravotních cviků, jazykové  a logopedické chvilky, smyslové hry
8:30 – 8:50 hygiena, dopolední přesnídávka
9:30 - 11:30 pobyt venku, hygiena
11:40 - 12:15 příprava stolování, oběd, hygiena   
12:15 – 13:30 odpočinek, relaxace na lehátku s četbou, vyprávěním a poslechem relaxační hudby, hygiena, klidové a zájmové činnosti pro SD
13:30 – 15:45 spontánní aktivity, činnosti nabídnuté učitelkou, individuální činnosti zaměřené na rozvoj osobnosti, postupný odchod dětí z mateřské školy
14:30 – 14:50 odpolední svačina, hygiena
 
V. Vzdělávací obsah

ŠVP PV  s názvem „Kolik je na světě krás“ je sestaven do šesti hlavních témat, které jsou výchozí pro integrované bloky. Jeho ústředním motivem je píseň se stejným názvem.

Tematické celky ŠVP PV a jejich charakteristika:

 1. Na světě je mnoho domovů – vše, co je spojené s vlastní identitou, rodinou, rodným místem, společenstvím lidí – školka, škola, profese, národy, rasy, blízkým i širším okolním prostředím – vesnice, město, hlavní město Praha, Česká republika, státy a jejich symboly, Země.
 2. Na světě je mnoho lidí a zábavy – vše, co je spojené se společenstvím, přátelstvím, kulturou, uměním, sportem, zdravý životní styl, společenským chováním, tradicemi a slavnostmi.
 3. Na světě mnoho roste, kvete, voní – vše, co je spojené s přírodou – stromy, rostliny, plodiny, plody, obživa - a změnami v ní.
 4. Na světě je mnoho zvířat – vše, co je spojené se zvířaty na zemi, ve vodě a ve vzduchu, ve volné a exotické přírodě, doma i na dvoře, bájná a vyhynulá.
 5. Na světě mnoho hřeje a zebe – vše, co je spojené s rozmanitostí světa, přírodou, životním prostředím a změnami v něm, také počasí a roční období.
 6. Na světě je mnoho zázraků – vše, co je spojené s vědou a technikou, sportem, zájmy, uměním a výsledky lidské činnosti – stavby, vynálezy, stroje, přístroje, předměty a nástroje.

 

Doplňující programy ŠVP PV:

 • Slavnosti  - Drakiáda, Lucerničková, Adventní, Vánoční, Karneval, Jarní, Den Matek, Den dětí a otců, Loučení se školkou.
 • Narozeninové dny – Den pro…
 • Plavecký kurz – Plavecká škola Hranice
 • Dílničky – kreativní činnosti pro rodiče a děti po škole J
 • Loutkové divadlo v MŠ
 • Dobrodružný týden s hrou a nocováním v MŠ
 • Dopravní výchova – pobyty na dopravním hřišti v Hranicích

 

V. Evaluační systém

Hodnocení vychází z otázek, na které hledáme odpovědi. Tím, že jsme jednotřídní mateřská škola, probíhá naše hodnocení formou pozorování, rozhovorů, diskusí, rozboru činností, rozborem příprav, plánů takřka denně nebo průběžně /obě pedagogické pracovnice a školnice/.

Hodnocené /evaluační/ oblasti:

 • ŠVP PV- zda je v souladu jeho psaná podoba s realizovanou, v souladu s RVP PV, zda jsou integrované bloky vhodně nastaveny pro využití prožitkového a kooperativního učení s prostorem pro vlastní tvořivost a improvizaci, zda přinášejí očekávané výsledky a umožňují dětem samostatnost a tvůrčí činnosti, zda si mohou skutečně vybrat, co je baví – vyhodnocujeme při plánování, průběžně slovně.
 • Podmínky ke vzdělávání – zda jsou vyhovující k naplnění cílů a zda se je daří zlepšovat a zkvalitňovat – hodnotíme průběžně všichni, rodiče formou dotazníku 1x ročně.
 • Školní klima – zda vládne v MŠ vstřícná atmosféra s porozuměním a respektem a přátelské vztahy. Zda se daří komunikovat s rodiči, vnímat a respektovat jejich názory týkajících se jejich dětí. Zda je spolupráce s nimi dostatečná, zda je program pro ně zajímavý – hodnotíme průběžně slovně.
 • Děti – zda známe jejich vzdělávací potřeby a zda zohledňujeme jejich individualitu, zda dosahují očekávaných vzdělávacích pokroků a jaké jsou jejich výsledky vzdělávání, co se jim daří, nedaří – hodnotíme slovně denně, zaznamenáváme průběžně písemně.
 • Pedagogické pracovnice – sebereflexe, zda jsme na svou práci připraveni, zda máme promyšlené cíle a postupy, zda spolupracujeme /ředitelka – učitelka/, zda spolupracujeme s rodiči – hodnotíme průběžně slovně.
 • Ředitelka – hodnotí práci učitelky pravidelně v rámci společné účasti při práci s dětmi /volba činností, příprava prostředí, nabídka příležitostí, využití metod a forem, individuální přístup, aktivace dětí, prostor pro spontánní dětské aktivity, využití dětských nápadů, bezpečnost dětí, jazykový projev, dohodnutá pravidla/ většinou a zpravidla ústně.