TVP 2023 - 2024

TVP 2023-2024.docx Typ: DOCX dokument, Velikost: 19.61 kB

Třídní vzdělávací program předškolního vzdělávání pro období 2023 - 2024

Mateřská škola Malhotice, příspěvková organizace, okres Přerov

„SVĚT PŘÍBĚHŮ“

Tematické celky TVP PV , podtémata a vzdělávací záměry:

1. Na světě je mnoho domovů

 1. O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE / LIDSKÁ OBYDLÍ, STAVEBNÍ MATERIÁLY, VELIKOST/
 2. KUŘÁTKO A OBILÍ / POJEM DOMOV, RODINA, ORIENTACE, POMOC V NOUZI/
 3. BUDKA V POLI / KAMARÁDI, PŘÁTELÉ, PRAVIDLA SOUŽITÍ, SPOLUBYDLÍCÍ /

Vzdělávací záměry:

 • Podporovat utváření vztahu dítěte k jinému dítěti, k dospělému
 • Posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci
 • Zajišťovat pohodu těchto vztahů
 • Podporovat duševní pohodu a psychickou zdatnost
 • Rozvíjet intelekt, řeč, jazyk, kreativitu a sebevyjádření
 • Stimulovat osvojování a rozvoj vzdělávacích dovedností – poznávání a učení
 • Založit u dětí elementární povědomí o okolním světě a jeho dění
 • Učit sebe obslužným dovednostem, vést ke zdravým životním návykům a postojům

2. Na světě je mnoho lidí a zábavy

 1. O SMOLÍČKOVI / VZÁJEMNÉ VZTAHY A PRAVIDLA, PŘEDCHÁZENÍ NEBEZPEČÍ, DŮVĚRA /
 2. O BUDULÍNKOVI / PRARODIČE, SOUŽITÍ, ZODPOVĚDNOST, ÚCTA KE STÁŘÍ /
 3. JAK ŠUMÍ LES / MYSLIVEC A JEHO POSLÁNÍ, PÉČE O PŘÍRODU, OBORA /
 4. JAK MARTÍNEK STONAL / ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL, PREVENCE, OCHRANA ZDRAVÍ/
 5. INDIÁNSKÉ POHÁDKY- YAKARI / RASY, NÁRODNOSTI, ZVYKY, TRADICE, ZPŮSOB ŽIVOTA, /
 6. DRAKIÁDA /PODZIMNÍ SLAVNOST/
 7. LUCERNIČKOVÁ / SETKÁNÍ S MARTINEM /
 8. ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ SLAVNOSTI / ADVENTNÍ SPIRÁLA, VÁNOČNÍ PŘÍBĚH, KOLEDY/
 9. VÁNOČNÍ VÝSTAVA / VÝSTAVA DĚTSKÝCH PRACÍ, ROZSVÍCENÍ STROMU A KOLEDOVÁNÍ/
 10. KARNEVAL / REJ V MASKÁCH, HRY A TANEC/
 11. SLAVNOST PRO MAMINKY / HRY, PÍSNĚ A DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V KD /
 12. SLAVNOST S LOUČENÍM / PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ, LOUČENÍ SE ŠKOLKOU /
 13. HRAJEME DIVADLO / ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO MAMINKY /
 14. DEN S BABIČKOU A DĚDEČKEM / NÁVŠTĚVA PRARODIČŮ V MŠ, POSLECH VYPRÁVĚNÍ, PŘEDČÍTÁNÍ /

Vzdělávací záměry:

 • Uvést děti do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití
 • Uvést děti do světa kultury, umění a duchovních a materiálních hodnot
 • Osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje
 • Umožnit se aktivně podílet na utváření společenské pohody
 • Stimulovat a podporovat růst a vývoj dítěte, fyzickou pohodu
 • Zlepšovat tělesnou zdatnost, pohybovou a zdravotní kulturu
 • Rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti

3. Na světě mnoho roste, kvete, voní

 1. POHÁDKA O ŘEPĚ / POLNÍ PLODINY, PĚSTOVÁNÍ, SKLIZEŇ, USKLADNĚNÍ, VÝZNAM/
 2. POHÁDKA O JABLÍČKU / ROČNÍ DOBY A VEGETACE, ZMĚNY V PŘÍRODĚ/
 3. JAK HŘÍBEK ROSTL / LESNÍ PLODY, PODMÍNKY K RŮSTU/
 4. JAK KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA VAŘILI POVIDLA / DRUHY OVOCE, ZPRACOVÁNÍ, UŽITEK/
 5. JAK KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA ZASADILI SEMÍNKO / SEMENA, KLÍČENÍ, RŮST, PÉČE/
 6. DIVOKRAJ – LESNÍ A STROMOVÝ SKŘÍTEK / STROMY, KEŘE, PLODY, KOŘEN, KMEN, KORUNA, VÝZNAM, UŽITEK/

Vzdělávací záměry:

 • Založit u dětí elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí v nejbližším okolí i ve světě
 • Vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj k životnímu prostředí
 • Rozvíjet intelekt, řeč, jazyk a poznávací procesy a funkce
 • Stimulovat a povzbuzovat vzdělávací dovednosti, poznávání a učení

4. Na světě je mnoho zvířat

 1. O POSLEDNÍ VLAŠTOVCE / VÝROBA PAPÍROVÝCH LOUTEK, DIVADLO, STĚHOVAVÍ PTÁCI /
 2. TŘI PRASÁTKA / POČET, ODVAHA, MATERIÁLY, SOUDRUŽNOST, POMOC, CHOV /
 3. ZAJÍČKOVO TRÁPENÍ /LESNÍ A POLNÍ PŘÍPRAVA NA ZIMU, ZMĚNY SRSTI, ŽIVOT V ZIMĚ /
 4. TŘI MEDVĚDI / KRABICOVÉ LOUTKY, VELIKOSTI, SÍLA, PŘÍPRAVA NA ZIMU, ZIMNÍ SPÁNEK/
 5. O ČERVENÉ KARKULCE / LESNÍ ZVĚŘ, POTRAVNÍ ŘETĚZEC, NEBEZPEČÍ, PREVENCE/
 6. O KŮZLÁTKÁCH / DOMÁCÍ ZVÍŘATA, MLÁĎATA, VÝBĚH, POTRAVA, DIVADEL. KOSTÝMY/

Vzdělávací záměry:

 • Založit u dětí elementární povědomí o sounáležitosti se světem a s živou přírodou
 • Vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj k živé přírodě, rozvíjet úctu k životu
 • Rozvíjet intelekt, řeč, jazyk a poznávací procesy a funkce
 • Stimulovat a povzbuzovat vzdělávací dovednosti, poznávání a učení

5. Na světě mnoho hřeje a zebe

 1. VLÁĎŮV DRAK / VÍTR, SÍLA, ÚČINKY, POMOC I HROZBA/
 2. HRNEČKU, VAŘ / „KOUZLA“ ENERGIE, ZDROJE TEPLA A SVĚTLA, POKRMY /
 3. O ČERVENÉM KOHOUTU / OHEŇ A JEHO VYUŽITÍ, VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ, OCHRANA /
 4. POHÁDKA O UHLÍČKU / HORNINY, MINERÁLY, DRAHÉ KAMENY, DŮL, UŽITEK /
 5. POHÁDKA O VELIKÉM SNĚHU / ZIMA, ZMĚNY V PŘÍRODĚ, DOPAD, OCHRANA /

Vzdělávací záměry:

 • Založit u dětí elementární povědomí o vlastní sounáležitosti se světem a s neživou přírodou, přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 • Vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj k prostředí, ke světu, k neživé přírodě
 • Rozvíjet intelekt, řeč, jazyk a poznávací procesy a funkce
 • Stimulovat a povzbuzovat vzdělávací dovednosti, poznávání a učení
 • Osvojit poznatky a dovednosti důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

6. Na světě je mnoho zázraků

 1. SIRÉNA / HASIČSKÉ AUTO, ZBROJNICE, VYBAVENÍ, KOMUNIKACE, ZÁCHRANA /
 2. NA STRÁŽNICI / MĚSTSKÁ POLICIE, MONITORING, ZÁSAH, PSOVOD /
 3. MODRÝ MAJÁK / ZÁCHRANKA, PRVNÍ POMOC, ZÁCHRANA ŽIVOTA, NOSÍTKA /
 4. ARMÁDA / VOJÁCI, KASÁRNA, VOJENSKÁ TECHNIKA, UNIFORMA, OBRANA /
 5. POHÁDKA O NÁKLADNÍM VLAKU / POHYB, SÍLA, MOŽNOSTI, PŘEPRAVA, ŽELEZNICE /
 6. RUKAVIČKOVÁ POHÁDKA / OBLÉKÁNÍ - ROČNÍ DOBY, SPORT, ZÁBAVA /

Vzdělávací záměry:

 • Uvést do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění
 • Osvojit potřebné dovednosti, návyky i postoje
 • Rozvíjet, zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání, představivost, fantazii a myšlenkové operace
 • Vytváření základů pro práci s informacemi
 • Vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení
 • Podporovat a rozvíjet zájem o učení
 • Stimulovat, podporovat a rozvíjet dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky

Průběžné cíle

 1. Zvládnout sebeobsluhu
 • Uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky / osobní hygiena, strava a tekutiny, starost o své osobní věci, oblékat se a svlékat, obouvat /
 • Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony / starost o hračky, pomůcky, jednoduché úklidové práce, práce na zahradě /
 • Podporovat dětská přátelství, společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
 • Vést k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním o hračku, střídat se, pomoci mu, vést ke schopnosti vyřešit vzájemný spor
 • Učit se chránit soukromí a bezpečí své i druhých
 • Zacházet šetrně s hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami
 • Neničit okolí, neubližovat živým tvorům, uvědomovat si, co je nebezpečné – při manipulaci s některými předměty, kontakt se zvířaty, přírodní a povětrnostní jevy – rozvoj sounáležitosti s živou a neživou přírodou
 • Vytvořit povědomí o tělesném, zdravotním postižení – rozdíly, soužití s postiženým dítětem
 • Dodržovat pravidla péče o zdravé prostředí v provozu mateřské školy
 • Rozvíjet samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení

DÍLČÍ  PROJEKTY

 1. JÓGA PRO DĚTI / DENNÍ CVIČENÍ S NÁCVIKEM PLNÉHO NÁDECHU, VÝDECHU, PROTAŽENÍ, UVOLNĚNÍ, PROKRVENÍ SVALOVÝCH SKUPIN, TĚLA S ŘÍKADLEM, PŘÍBĚHEM /
 2. LOGOPEDICKÉ CHVILKY / DENNĚ V KOMUNITNÍM KRUHU GYMNASTIKA MLUVIDEL, ŘÍKADLA, INDIVIDUÁLNĚ S OBRÁZKY, HRY S HLÁSKAMI A SLOVY /
 3. DEN S PŘÍBĚHEM / MĚSÍČNÍ NÁVŠTĚVY PRARODIČŮ V MŠ, SPOLEČNÉ VYPRÁVĚNÍ ZÁŽITKŮ, PŘEDČÍTÁNÍ Z OBLÍBENÉ KNIHY PRO DĚTI /
 4. ODPOLEDNÍ DIVADLA V MŠ / PODZIM, ZIMA, JARO, LÉTO V POHÁDCE V PODÁNÍ DĚTÍ S VYTVOŘENÝMI LOUTKAMI, MAŇÁSKY /
 5. MALÝ OCHRANÁŘ PŘÍRODY / CELOROČNÍ PÉČE O ZELEŇ V PARKU, V LESÍKU, VÝSADBA MLADÝCH STROMKŮ, PÉČE O ZVĚŘ V ZIMNÍM OBDOBÍ A SBĚR PLODŮ, ÚKLID /
 6. NAROZENINOVÉ DNY / DEN PRO OSLAVENCE, PROHLÍŽENÍ FOTEK, DROBNÝ DÁREK /