Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Počasí

Počasí dnes:

25. 3. 2023

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Denní teploty 11 až 15°C. Noční teploty 7 až 3°C.

Přehrát/ZastavitDalší

Navigace

Obsah

Mateřská škola Malhotice, příspěvková organizace

Vnitřní řád výdejny stravy

Datum vyhotovení:     26. 8. 2015

Platnost od:                  1. 9. 2015

Změna od :                   1. 1. 2019

Ukončení platnosti:    není stanoveno

Vymezení vnitřního řádu školní výdejny stravy

Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s § 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a je součástí školního řádu Mateřské školy Malhotice, příspěvkové organizace, s vyhláškou č. 107/2005 Sb., O školním stravování a s vyhláškou č. 84/2005 Sb., O závodním stravování v platném znění a dalších platných právních předpisů.

Údaje o školní výdejně, úhrada za stravování

Školní výdejna stravy je součástí MŠ Malhotice. Pracovnicí MŠ ve výdejně je Markéta Maňasová.

Výdejna se nachází v centrální části MŠ.  

Vstup do prostoru školní výdejny je cizím osobám z hygienických důvodů zakázán!

Dodavatel stravy, Školní jídelna ZŠ Všechovice, zajišťuje školní stravování pro děti a zaměstnance školy dle podmínek ve Smlouvě o zabezpečení školního stravování, která je uzavřena mezi oběma školami. Informace o školním stravování a jídelníček jsou strávníkům /zákonným zástupcům/ poskytovány prostřednictvím vývěsky na chodbě v MŠ, telefonicky nebo osobně v kanceláři školní jídelny dodavatele/případně prostřednictvím učitelek MŠ/. Školní jídelna je oprávněna ke změně jídelního lístku. Podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování jsou žáci zařazování do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1. až 4. Dle školského zákona 561/2004 Sb. § 24 školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

Děti MŠ  do 7 let:                   přesnídávka    6,-

                                               Oběd               19,-

                                               Svačina           9,-

Děti MŠ s odkladem:              přesnídávka    6,-       

                                               Oběd               23,- / větší porce jako v 1. třídě ZŠ /

                                               Svačina           9,-

Přehled stravovaných a přehled odebraných jídel vede pracovník výdejny. Stravování se poskytuje za úhradu bezhotovostní platbou prostřednictvím sběrného účtu/ strávník musí mít zřízen bankovní účet, u kterého si vyřídí souhlas k inkasu/. Platba je prováděna zálohově k 25. dni v měsíci podle počtu stravných dnů následujícího měsíce a ceny stravy. Zpětně budou odečítány dny podle známé docházky do MŠ /po skončení měsíce/, kdy dítě nebylo v MŠ. Platba v hotovosti se platí první 2 pracovní dny začátkem měsíce, kdy už je známa docházka z předešlého měsíce, u vedoucí ŠJ, p. Jany Koukalové. Tel.: 581 622 037. Stravné za červenec a srpen se platí v září hotově nebo připočítáním na BÚ. Peníze v hotovosti se nevracejí. Jsou odečteny při platbách na další měsíc. Na konci roku probíhá vyrovnání všech přeplatků a nedoplatků odcházejících strávníků přes účty nebo hotově.

Stravování v MŠ

Dětem v MŠ je poskytnuta celodenní – dopolední svačina, oběd, odpolední svačina.

Dopolední svačinu připravuje pracovnice podle jídelníčku a stanovených norem pro MŠ ze surovin zakoupených ve stejný den ráno v obchodě.

Jídlo /oběd a odpolední svačina/ je 1x denně v časovém rozmezí od 11.00 hod. do 11.15 hod. dováženo autem ze ŠJ Všechovice v nádobách, které odpovídají hygienickým předpisům. Údržbu gastronádob zajišťuje mateřská škola. Pracovnice postupuje podle bodů HCCP, provádí měření pokrmů a zapisuje hodnoty. Pracovnice výdejny stravy dohotovuje z dovezených surovin odpolední svačinky. Chystá nádobí a příbory, jídlo na tácech, ve várnicích na samoobslužný stolek.

Děti si samostatně připravují stolování, samy se obsluhují u samoobslužného stolku. U jídelních stolů si samy nebo s dopomocí nalévají polévku z teriny. Pro hlavní jídlo si chodí k samoobslužnému stolku, kde si samy nabírají na talíř přílohy, omáčky, maso, saláty, kompoty. S porcováním masa vypomáhá pracovnice výdejny. Děti dodržují pořádek při stolování. Mají možnost jednoho přídavku stravy (kromě masa).

Po jídle samostatně odnášejí použité nádobí na určené místo a roztřídí je.

Dopolední svačina se podává od 8.30 do 9.00

Oběd se podává od 11.30 do 12.00

Odpolední svačina se podává od 14.30 do 15.00

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

Děti jsou seznamovány se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a hygieny.

Děti dodržují pravidla slušného chování, pravidla stolování a pravidla bezpečnosti, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Dodržují pravidla chování a hygieny.

Pedagogové dbají o bezpečnost stravujících se dětí, organizují odběr stravy a zajišťují čistotu a bezpečnost prostředí, zejména podlahy.

Děti se mohou v případě potřeby obracet na pedagogy.

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Děti nejsou do jídla nuceny. Platí pravidlo, kolik si naložím, tolik sním.

Projevy šikanování mezi dětmi, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování, kterých by se dopouštěly

jednotlivé děti nebo skupiny dětí vůči jiným dětem nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto

postižené děti mladší a slabší), jsou v prostorách školy přísně zakázány.

Ochrana majetku školy

Děti mají právo užívat zařízení školní výdejny v souvislosti se školním stravováním.

Děti jsou povinné šetřit a udržovat v pořádku zařízení a vybavení určené ke stravování a stolování, částečně uklízí po sobě zanechanou nečistotu.

Škodu na majetku, kterou způsobí dítě svévolně nebo z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce žáka v plné výši uhradit.

Přihlášení a odhlášení stravy

Ke stravování se musí strávníci řádně přihlásit vyplněním písemné přihlášky, která slouží zároveň jako podklad pro vedení školní matriky. Přihláška musí být kompletně vyplněna a vrácena před zahájením stravování. Přihláška se vyplňuje na každý školní rok.

Přihlašování a odhlašování se provádí den předem, do 8.30 hodin v MŠ a v pátek na pondělí! Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo /od 11.30 do 12.00/ pouze první den nemoci dítěte, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit. Výdej do nádob je prováděn odděleně od výdeje obědů na talíř dětským strávníkům a zaměstnancům školy, jen 1. den nemoci. Nevyzvednutý oběd do konce doby výdeje propadá. Rodič je povinen předem nahlásit dítě ke stravě i po skončení nemoci!

V době hlavních prázdnin připravuje ŠJ jídlo pro MŠ. Zákonný zástupce musí dítě závazně přihlásit ke stravování nejméně jeden týden před začátkem prázdnin i po prázdninách.

Pitný režim

V průběhu celého dne je zajišťován v MŠ pitný režim. Pití podle potřeby doplňuje pracovnice výdejny. Pití je k dispozici v konvicích, z kterých se mohou děti podle potřeby samostatně obsloužit a nalít do svých hrnků. O mytí nádob z pitného režimu se stará pracovnice výdejny. I při pobytu venku je pro děti připraveno dostatečné množství pití. Nápoje se obměňují: voda /vždy/, bylinné a ovocné čaje, vitamínové nápoje.

Závěrečná ustanovení

Vnitřní řád školní výdejny byl projednán na provozní poradě dne 26. 8. 2015

Platnost od 1. 9. 2015

Za plnění Vnitřního řádu školní výdejny odpovídá pracovnice výdejny.

Malhotice 1. 1. 2019

                                                                                 

Markéta Maňasová                                                                                         Jana Chudová

Pracovnice výdejny                                                                                           ředitelka MŠ