Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Počasí

Počasí dnes:

16. 4. 2024

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 13 až 17°C. Noční teploty 7 až 3°C.

Přehrát/ZastavitDalší

Navigace

Obsah

Mateřská škola Malhotice, příspěvková organizace

Vnitřní řád školní výdejny

Účinnost od: 1. 9. 2023

Obecná ustanovení

Vnitřní řád školní výdejny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní výdejny. Školní výdejna zajišťuje stravování řádně zapsaných dětí a stravování zaměstnanců školy. Vnitřní řád školní výdejny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní výdejně, v případě nezletilých žáků i pro zákonné zástupce.

Vnitřní řád školní výdejny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:

•zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,

•zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,

•vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,

•vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů,

•vyhláškou č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC, ve znění pozdějších předpisů,

•nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů.

Provoz a vnitřní režim

Vstup do prostoru školní výdejny je cizím osobám z hygienických důvodů zakázán!

Doba výdeje v MŠ: přesnídávka 8:30 – 9.00

    oběd 11:30 – 12:00

    svačina 14:30 – 15.00

Dodavatel stravy, Školní jídelna ZŠ Všechovice, zajišťuje školní stravování pro děti a zaměstnance školy dle podmínek ve Smlouvě o zabezpečení školního stravování, která je uzavřena mezi oběma školami. Informace o školním stravování a jídelníček jsou strávníkům /zákonným zástupcům/ poskytovány prostřednictvím vývěsky na chodbě v MŠ, telefonicky nebo osobně v kanceláři školní jídelny dodavatele/případně prostřednictvím učitelek MŠ/. Školní jídelna je oprávněna ke změně jídelního lístku.

Jídelní lístek na následující týden je vyvěšován vždy nejpozději v pátek v mateřské škole. Je také zveřejněn na internetových stránkách školy.

Jídelníček sestavuje a za jeho úroveň zodpovídá vedoucí školní jídelny ZŠ Všechovice na základě závazných pravidel.

Sestavování jídelního lístku se provádí podle zásad racionální výživy. Pestrost jídel je uplatňována tak, aby byla zajištěna nejen během dne, ale i týdne a celého měsíce, střídají se jídla masitá, polomasitá, bezmasá a zeleninová. Syrová zelenina a ovoce jsou podávány podle možností co nejčastěji.

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), jsou na jídelním lístku uváděny alergeny. Na nástěnkách a na webových stránkách školy je zveřejněn seznam alergenů, jednotlivé alergeny jsou očíslovány a tato čísla alergenů jsou uvedena vždy za pokrmem v jídelním lístku.

Organizace stravování

1. Jídlo je 1x denně v časovém rozmezí od 11.00 hod. do 11.15 hod. dováženo autem ze ŠJ Všechovice v nádobách, které odpovídají hygienickým předpisům. Údržbu gastronádob zajišťuje mateřská škola. Pracovnice postupuje podle bodů HCCP, provádí měření pokrmů a zapisuje hodnoty.  V případě nižší teploty než +60 °C je pokrm dohříván.

Pracovnice výdejny stravy dohotovuje z dovezených surovin odpolední svačinky. Chystá nádobí a příbory, jídlo na tácech, ve várnicích na samoobslužný stolek.

2. Strávníkům MŠ je vydávána přesnídávka, kompletní oběd skládající se z polévky, hlavního jídla a nápoje, podle možnosti a vhodnosti i salát, kompot, ovoce, moučník nebo dezert a svačina. Děti si samostatně připravují stolování, samy se obsluhují u samoobslužného stolku. U jídelních stolů si samy nebo s dopomocí nalévají polévku z teriny. Pro hlavní jídlo si chodí k samoobslužnému stolku, kde si samy nabírají na talíř přílohy, omáčky, maso, saláty, kompoty. S porcováním masa vypomáhá pracovnice výdejny. Mají možnost jednoho přídavku stravy (kromě masa).

Po jídle samostatně odnášejí použité nádobí na určené místo a roztřídí je.

3. Děti jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně v sedě a dodržují pořádek při stolování.

4. Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách výdejny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2, odst. 7.

5. Pracovnice v provozu školní výdejny v MŠ zajišťuje pitný režim pro děti a výdej stravy.

6. Za dodržování hygienických předpisů při výrobě je zodpovědný personál školní jídelny a při výdeji stravy pro dětské strávníky zodpovídá pracovnice mateřské školy. Při podávání jídel v MŠ dohlíží na dětské strávníky pedagogický dohled. Za čistotu stolů a podlah odpovídá pracovnice výdejny. Úklid ve školní výdejně je zajišťován průběžně během dne.

Dietní stravování v MŠ

Zařízení není povinno zajišťovat dietní stravování

Přihlášení a odhlášení stravy

1. Při nástupu dítěte do MŠ musí zákonní zástupci dítěte vyplnit přihlášku ke stravování. Změny ve stravování je nutné hlásit ihned.

2. Dítě v MŠ má nárok na oběd, přesnídávku a svačinu, včetně pitného režimu jen v době přítomnosti v zařízení a první den neplánované nepřítomnosti.

3. První den neplánované nepřítomnosti dítěte si mohou rodiče odebrat stravu přímo v MŠ do vlastních jídlonosičů v době od 11:30 do 12:00. Jídlo vydané do jídlonosičů je určeno k okamžité spotřebě, nejdéle do 14.00 hod. Školní jídelna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje. Za skladované a ohřívané jídlo nepřebírá školní jídelna zodpovědnost. Za čistotu jídlonosiče zodpovídá zákonný zástupce dítěte.

4. Odhlášení odběru stravy:

•V případě předem známé nepřítomnosti dítěte v MŠ: je nutné stravu odhlásit do 12:00 předcházejícího pracovního dne

•Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte přes online systém (aplikaci) Strava.cz

A zároveň omluví nepřítomnost dítěte v MŠ. Kontakt pro nepřítomnost tel. 774 426 556.

První den neplánované nepřítomnosti dítěte si mohou rodiče odebrat stravu v MŠ. Povinností zákonného zástupce je odhlásit dítě ze stravy neprodleně. Od druhého dne nepřítomnosti dítěte je účtována plná hodnota celodenní stravy, pokud není dítě ze stravy odhlášeno.

Způsob úhrady stravného a ceny

Výše finančního normativu je stanovena dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o školním stravování a podle cen potravin v místě obvyklých. Strávníci jsou rozděleni do věkových skupin dle věku, kterého dosáhnou během školního roku (1. září - 31. srpna).

Děti MŠ do 6 let:  přesnídávka  12,-                  

                             Oběd             25,-            

                             Svačina          11,-          

Děti MŠ s odkladem:  přesnídávka      12,-  

                                     Oběd            30,- / větší porce jako v 1. třídě ZŠ /   

                                     Svačina         11,-                                                     

Úhrada stravného je prováděna:

*bezhotovostně – se „Svolením k inkasu“ – bezhotovostní převod platby za stravné na účet ŠJ při Základní škole a mateřské škole Všechovice, p. o. – účet číslo 100749342/0300,

*a to vždy zpětně za uplynulý měsíc, účtují se pouze odebrané nebo neodhlášené obědy, vždy mezi 10. a 20. dnem v měsíci.

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

Děti jsou seznamovány a dodržují zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a hygieny.

Pedagogové dbají o bezpečnost stravujících se dětí, organizují odběr stravy a zajišťují čistotu a bezpečnost prostředí, zejména podlahy.

Způsob řešení nouzových a havarijní situací (např. přerušení dodávky energií, vody apod.) projedná ředitelka školy neprodleně se zřizovatelem a seznámí strávníky s jejím řešením.

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Projevy šikanování mezi dětmi, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování, kterých by se dopouštěly

jednotlivé děti nebo skupiny dětí vůči jiným dětem nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto

postižené děti mladší a slabší), jsou v prostorách školy přísně zakázány.

Ochrana majetku školy

Děti jsou povinné šetřit a udržovat v pořádku zařízení a vybavení určené ke stravování a stolování.

Škodu na majetku, kterou způsobí dítě svévolně nebo z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce žáka v plné výši uhradit.

Závěrečná ustanovení

Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní výdejny řeší pracovnice výdejny a ředitelka mateřské školy.

 

Malhotice 1. 9. 2023

Markéta Maňasová                                                                                     Jana Chudová

Pracovnice výdejny                                                                                       ředitelka MŠ