Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Počasí

Počasí dnes:

6. 6. 2023

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Denní teploty 18 až 22°C. Noční teploty 11 až 7°C.

Přehrát/ZastavitDalší

Navigace

Obsah

Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání

 pro období 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025

Mateřská škola Malhotice, příspěvková organizace, okres Přerov

„KOLIK JE NA SVĚTĚ KRÁS…“

Obsah:

 1.        Identifikační údaje o mateřské škole
 2.        Charakteristika školy
 3.        Charakteristika vzdělávacího programu
 4.        Podmínky a organizace vzdělávání
 5.        Vzdělávací obsah
 6.        Evaluační systém

I. Identifikační údaje o mateřské škole

Název: Mateřská škola Malhotice, příspěvková organizace

Adresa:           Malhotice 1, 753 53 Všechovice

Kontakt:          telefon 774 426 556

                        e.mail: ms.malhotice@centrum.cz

                        www.msmalhotice.cz

Ředitelka školy:          Jana Chudová

Učitelka:                     Václava Baštanová

Školnice:                     Markéta Maňasová

Zřizovatel školy:         Obec Malhotice

                                   Malhotice 1, 753 53 Všechovice

II. Obecná charakteristika školy

Mateřská škola je jednotřídní s celodenním provozem s kapacitou 25 dětí. Je příspěvkovou organizací. Zřizovatel je Obec Malhotice. Je umístěna do prvního patra místního zámku situovaného uprostřed nádherné přírody, parku, lesoparku. Nedaleko rybník, les. V blízkosti budovy se nachází dětské hřiště s dvěma pískovišti, lanovou pyramidou, pohyblivým chodníkem, lanovkou, houpačkami, skluzavkou a zahradním domkem. Vše ve velké míře využíváme při pobytu venku, vzdělávacích aktivitách a akcích MŠ a veřejnosti.

Součástí mateřské školy je i výdejna stravy. Jídlo dovážíme ze školní jídelny ZŠ Všechovice.

Velmi úzce spolupracujeme se zřizovatelem školy a místními spolky při realizaci akcí pro děti a veřejnost. Dále pak s Plaveckou školou Hranice v rámci kurzu plavání pro předškoláky.

V roce 2022 jsme zapojeni do projektu „Digitalizace škol“, který je spolufinancován Evropskou unií.

III. Charakteristika vzdělávacího programu     

Motto:  „...hrou naplněné dětství potřebujeme všichni k tomu, abychom

               v dospělosti  byli  vyrovnaní, rozumní a moudří...“

Dítě je vděčný posluchač a vstřebává všechno, co mu nabízíme. Tato ochota spojená s bezbranností v nás ale musí probouzet velikou odpovědnost. To, že nám tak bezmezně věří je pro nás velikým závazkem a proto mějme na paměti, že:„ Dítě se má dovídat především to, co potřebuje znát, a ne to, co by vědět nemělo.“

Způsoby našeho předávání poznatků by měly mít podobu bezpečné cesty, která vede děti jedinečným světem pocitů, poznatků a zkušeností, světem, do něhož se vejdou lidé, zvířata, věci, stroje, města, krajiny, ale i pravda a lež, touha a zklamání, radost a smutek, přátelství a osamělost.

Život v dnešní době je spojený s neustálými změnami ve všech oblastech a našim cílem je, aby se s nimi děti uměly vyrovnat. Našim zájmem je rozvíjet a podporovat jejich chuť se učit. Aby si osvojily a zdokonalily své znalosti, dovednosti, které jim umožní vytvořit zodpovědný postoj k sobě, k životu, ke společnosti, ke světu.

Při tvorbě programu jsme se inspirovali programem Začít spolu, protože byl nejblíže našich představ. Výchovu a vzdělávání vnímáme jako celistvý proces, který zasahuje celou osobnost dítěte. Klademe důraz na úctu a respekt k dítěti a rozvoj jeho potenciálu prostřednictvím jeho přirozené činnosti, hry, v atmosféře založené na porozumění, bezpodmínečném přijetí dítěte, uznání a empatickém naslouchání. Vytváříme podnětné prostředí s centry aktivit pro prožitkové učení a kooperativní činnosti, učení se ze života a pro život, učení se navzájem. Vedeme se k vlastnímu hodnocení, co se nám povedlo a nepovedlo, co jsme dokázali. Vyvozujeme si pravidla společenského soužití.

Chceme být dětem partnerem, pomocníkem a průvodcem na jeho cestě za poznáním. Chceme být partnerem a pomocníkem rodičům. Chceme vytvářet ze školky zdroj spokojenosti, bezpečí, inspirace, podnětů pro děti, rodiče a přátele. Místo, kam se všichni těšíme a rádi vracíme.

Hlavní cíle ŠVP PV v kompetencích dítěte:

 1. Vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat.
 2. Učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je
 3. Umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost
 4. Být tvůrčí a mít představivost.
 5. Sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství, zemi a prostředí, ve kterém žijeme
 6. Vytvářet si zdravé životní návyky a postoje

 

Takto se snažíme naplňovat cíle RVP PV, podle kterého naše škola pracuje:

 1. Chceme, aby naše děti byly spokojené a šťastné.
 2. Abychom v péči o ně úzce spolupracovali s rodiči na základě vzájemné důvěry a otevřenosti
 3. Chceme, aby se děti cítili v bezpečí, aby zažívaly pocity úspěšnosti a zdaru, aby vynikla jejich jedinečnost, individualita a možnosti.
 4. Chceme, aby dítě před vstupem do základní školy bylo relativně samostatnou osobností, která je schopna zvládat nároky, které jsou na ni běžně kladeny a i ty, které ji v budoucnu nevyhnutelně čekají a to vždy pokud možno aktivně a s osobním uspokojením.
 5. Rozvíjíme psychickou, fyzickou a sociální stránku dítěte, jeho zdravé sebevědomí a samostatnost a uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, učíme zdravému životnímu stylu.
 6. Podle zájmu, potřeb a možností dětí klademe základy k jejich celoživotnímu vzdělávání.
 7. Upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ všeho poznávání, maximálně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností.
 8. Podporujeme přirozený pohyb v přírodě a uvědoměním si důležitosti její ochrany.

 

Při plánování zohledňujeme vždy veškerá specifika předškolního vzdělávání:

 1. Respektujeme individualitu každého dítěte a poskytujeme pomoc a podporu v míře, kterou potřebuje a v kvalitě, která mu vyhovuje.
 2. Vzdělávání dětí přizpůsobujeme vývojovým, fyziologickým, sociálním a emociálním potřebám dětí, vycházíme ze znalosti aktuálního rozvojového stavu dítěte.
 3. Vzdělávací aktivity připravujeme tak, aby probíhaly v rozsahu potřeb jednotlivých dětí, motivujeme s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů v průběhu celého dne.
 4. Vše zakládáme na přímých zážitcích dětí, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat.
 5. Podporujeme radost z učení, zájem poznávat nové, chuť naslouchat.
 6. Poskytujeme takové vzory chování a postojů, které jsou vhodné k nápodobě a přejímání.
 7. Pro realizaci našich cílů využíváme prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí.
 8. Uplatňujeme aktivity spontánní i řízené a dbáme o jejich vyváženost.
 1. Podporujeme úzkou vazbu na rodinu.
 1. Působíme na celou osobnost dítěte.
 2. Dáváme dítěti možnost prožívat uspokojení z úspěchu, překonávání překážek a vnímat sebe jako plnohodnotného jedince, možnost volby a převzetí odpovědnosti za své jednání.
 3. Probouzíme v dítěti touhu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže.

IV. Podmínky vzdělávání

Věcné vybavení

 1. Herní prostor je uspořádán do 11 center aktivit – pokusy a objevy, manipulační činnosti, domácnost, ateliér, písek, dílna, hudba, knihy a písmena, kostky, dramatizace, pohyb, které jsou vybaveny odpovídajícími pomůckami pro rozvoj dílčích inteligencí. Děti si samy volí místo ke své hře a činnosti na základě zájmu a nabídky.
 2. V šatně a částečně ve třídách je položena PVC krytina, ve třídách – hernách koberec. Škola je vybavena z větší části policovým nábytkem.
 3. Prostor k odpočinku je umožněn v hernách, matrace a lůžkoviny jsou uloženy ve skříních dostupných dětem. Děti si samostatně nebo s dopomocí připravují místo k odpočinku.
 4. Zdravotně hygienické zařízení je přizpůsobeno dětským požadavkům, je zdravotně nezávadné a bezpečné a esteticky vzhledné, záchodky jsou odděleny zástěnami, koupelnový nábytek k uložení hygienických potřeb a k zavěšení ručníků.
 5. Dětský policový nábytek v místnostech a veškeré hry a hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát podle dohodnutých pravidel a vyznaly se v jejich uložení. Hry a hračky a místa uložení jsou opatřeny popiskami.
 6. Tělocvičné nářadí – prolézací věž se skluzavkou, dřevěná průlezka, lavičky, žíněnka a náčiní - skákací míč, míče, kuželky, lano, balanční deska, balanční a rehabilitační míče, overbally, koš a kruhy využíváme v centru pohybu. Pohybové aktivity uskutečňujeme i při pobytu venku.
 7. Škola je vybavena dostatečným množstvím stavebnic, didaktických, deskových a společenských her a hraček ze dřeva, textilu i PVC , které průběžně obnovujeme a doplňujeme také v podobě sponzorských darů.
 8. Ve třídě je klavír, vlastníme i elektronické klávesy, máme dostatek rytmických nástrojů pro hudební činnosti, které průběžně doplňujeme i vlastní výrobou. Centrum hudby nabízí dětem trubicové rytmické nástroje – boomwhackery, bonga, dětské klávesy i zobcové flétny.
 9. V kabinetu máme dostatek materiálu k pracovním a výtvarným činnostem, k práci využíváme ve větší míře přírodní materiály, a také vhodný odpadový materiál.
 10. Na úpravě prostředí a výzdobě se podílejí i děti svými výtvory. Prostředí jsme upravili tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a shlédli i rodiče a návštěvníci školy.
 11. Škola využívá k pohybovým a dalším aktivitám víceúčelové hřiště, dětské hřiště s průlezkami, lanovkou a skluzavkou.  K dispozici máme zahradní domek k uložení hraček a sportovních pomůcek.
 12. Prostory školy jsou denně ošetřovány a udržovány v čistotě, teplota v místnostech je regulována v závislosti na klimatických podmínkách. Potřebnou vlhkost a čerstvý vzduch zajišťujeme pravidelným větráním. Místnosti jsou světlé a dostatečně osvětleny, okna s přímým slunečním svitem jsou opatřena žaluziemi. V místnostech jsou vhodné rostliny, neobsahující alergeny. Vyčleněná okna jsou opatřena sítěmi proti hmyzu.
 13. Ve všech místnostech jsou instalovány jako zdroj světla zářivkové trubice.

Životospráva

 1. Denní režim má pravidelný rytmus a řád, současně je pružný s ohledem na individuální potřeby dětí, rodičů a aktuální situace – potřeby školy či obce.
 2. Pravidelnou stravu zajišťujeme dvěma způsoby – dopolední svačina je v režii mateřské školy, oběd a odpolední svačinu dovážíme ze školní jídelny ZŠ Všechovice. Sledujeme skladbu jídelníčku a vhodně volíme pestrost svačin, které doplňujeme zemědělskými výpěstky.
 3. Dodržujeme pitný režim v průběhu celého dne, nabízíme čerstvou vodu, bylinkové a ovocné čaje. Děti se spolupodílejí na přípravě stolování, přiměřeně k věku se samy obsluhují.
 4. Máme samoobslužné místo pro samostatný výběr jídla. Děti si samy servírují pokrmy na talíře ve zvoleném množství, které potřebují.
 5. Učitelky nesmí podávat dětem jakékoliv léky, pouze ve výjimečných případech ohrožujících zdraví a život, a to po konzultaci s ředitelkou školy a dětským lékařem.
 6. Při úrazu či náhlém onemocnění učitelka zajistí patřičnou péči s okamžitou informací zákonným zástupcům.
 7. Dětem poskytujeme v rámci zdravého životního stylu každodenně podle klimatických podmínek dostatečný pohyb venku na zahradě a v blízkosti školy – v parku, v lesoparku, v lese, u rybníka, na hřišti.

Psychosociální podmínky

 1. Navozujeme vzájemný pocit důvěry, učíme se ohleduplnosti, zdvořilosti, vzájemné pomoci a spolupráci.
 2. Podporujeme solidaritu a kamarádství – chceme se cítit dobře a spokojeně.
 3. Chováme se podle zásad zdravého životního stylu, jsme dětem přirozeným vzorem.
 4. Stanovujeme si společně s dětmi jasná pravidla chování ve skupině tak, abychom vytvořili kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi, jasně a srozumitelně komunikujeme.
 5. Respektujeme potřeby dětí, osobní svobodu a volnost, zároveň dodržujeme společně ustanovena pravidla a řád školy, nikdo není zvýhodňován nebo nezvýhodňován, osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí.
 6. Dostatečně se věnujeme vztahům mezi dětmi a nenásilně tyto vztahy ovlivňujeme. Všechny děti v naší mateřské škole mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti.
 7. Usnadňujeme nově příchozím dětem adaptaci na prostředí školy v rámci našeho adaptačního programu.
 8. Nabízíme činnosti podle zájmu dítěte a jeho vyspělosti, učíme pracovat samostatně i ve skupině.
 9. Podporujeme zdravé sebevědomí, důvěru v sebe sama, usilujeme o osobní motivaci.
 10. Respektujeme individuální potřeby dětí, učitelky zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mohou kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy.
 11. Odpolední odpočinek je umožněn všem dětem, některé jej využijí ke spánku, ostatní odpočívají, relaxují na lehátku při poslechu četby, hudby, vyprávění a potom je dětem nabízen klidný program v herně, předškoláci se věnují přípravě na školu.
 12. Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech, převažují pozitivní hodnocení, pochvaly.

Personální podmínky

 1. Ředitelkou školy je Jana Chudová, absolventka SPgŠ, obor učitelství MŠ. V roce 2022 s 42 letou praxí. Zaměstnaná na úvazek 1,0.
 2. Učitelka Václava Baštanová, absolventka SPgŠ, obor učitelství MŠ. V roce 2022s 35 letou praxí, zaměstnaná na úvazek 1,0.
 3. Školnice Markéta Maňasová, zaměstnaná na částečný úvazek + část úvazku na výdej stravy/součást MŠ/, celkem úvazek 1,0.
 4. Pedagogické pracovnice se účastní vzdělávacích seminářů a webinářů v rámci DVPP ke zvýšení kvality výchovně vzdělávacích činností. Provozní zaměstnankyně absolvuje pravidelně semináře o hygienických požadavcích a životosprávě.

Řízení školy

 1. Ředitelka školy vymezuje jasná pravidla a kompetence zaměstnanců v organizačním řádu a směrnicích.
 2. Ve škole je funkční informační systém, porady se konají spontánně, denně, vždy když to situace vyžaduje. Závěry vyhodnocujeme okamžitě.
 3. Ředitelka vypracovává ŠVP PV společně s učitelkou.
 4. Kolegyně vytvářejí jedinečný tým, spolupracují, jednají a chovají se profesionálně v souladu se společenskými pravidly, dodržují pedagogické zásady ve výchově a vzdělávání dětí, navazují na sebe v každodenní práci.
 5. Na škole panuje pozitivní a motivující školní klima.
 6. Ředitelka je denně obeznámena s chodem školy.
 7. Škola úzce spolupracuje s rodiči, navozuje důvěru, podporu a porozumění, umožňuje volný přístup do školy a využití času pro společnou hru s dítětem, nabízí spoluúčast na akcích školy, slavnostech, výletech a při společných aktivitách v dopoledních nebo odpoledních hodinách.
 8. Rodiče se podílí na tvorbě programu, nabízí své zkušenosti a dovednosti, které předávají dětem v rámci aktivit, stávají se partnery školy, denně mají možnost být ústně informováni o svých dětech a vyjádřit tak i svůj osobní názor, 2x do roka též na schůzkách rodičů, na webových stránkách školy, na FB v uzavřené skupině - dále hledáme nové a zajímavější formy spolupráce s rodiči a rodinou a tím tak vytváříme cestu důvěry.
 9. Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem – Obcí Malhotice – provoz školy, akce školy a obce pro děti, rodiče a širokou veřejnost, komunitní setkávání se seniory.
 10. Škola spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy.
 11. Škola spolupracuje s místní akční skupinou v Hranicích.
 12. Škola spolupracuje se ZŠ a MŠ Všechovice v rámci návštěvy předškoláků v 1. třídě, vzájemná pozvání na kulturní akce, projekty.
 13. Škola rozvíjí enviromentální vzdělávání při spolupráci s Obůrkou pod Hůrkou v Horních Těšicích.
 14. Do naší školy již tradičně  2x do roka zajíždí skvělé loutkové divadlo p. Taraby, „Vypravěč pohádek“ - v této skvělé spolupráci budeme nadále pokračovat.
 15. Škola spolupracuje s místními spolky – myslivci, hasiči - zejména při kulturních akcích s vystoupením dětí, v rámci pořádání Dne dětí, Kácení máje aj.
 16. Škola se velmi významně podílí na akcích občanského sdružení Klubko – výstavy, vystoupení.
 17. Škola má velmi dobrou a mnohaletou spolupráci s Mateřskou školou v Horním Újezdě – pořádání společných akcí jako divadlo, výlety, v rámci vzájemného navštěvování a utužování kamarádství mezi dětmi a pedagogy.

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných a podpůrná opatření

 1. Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením.
 2. Spolupracujeme s odborníky a školskými poradenskými zařízeními.
 3. Vzdělávání probíhá podle individuálního vzdělávacího plánu s úpravou podmínek a obsahu vzdělávání, podle potřeb snížením počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy.
 4. Využíváme vhodných a kompenzačních pomůcek dle doporučení ze strany SPC.
 5. Zaručujeme stálou spolupráci s rodiči.
 6. Možnost využití asistenta pedagoga podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti.
 7. Škola není bezbariérová.
 8. Škola vytváří podmínky pro vzdělávání nadaných dětí.
 9. Jazyková příprava pro děti – cizince nebo děti z jiného jazykového a kulturního prostředí s nedostatečnou znalostí českého jazyka. Těmto dětem bude zajištěna zvýšená pozornost a podpora k osvojení českého jazyka využitím didaktických postupů. Podpůrným materiálem při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka je Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání.

IV. Organizace vzdělávání

 1. Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a školním řádem mateřské školy, zápis probíhá v měsíci květnu, děti mohou být přijímány i v průběhu roku.
 2. Naše škola je nově příchozím dětem a jejich rodičům otevřena kdykoliv, umožňujeme návštěvy z důvodu postupné adaptace na nové prostředí.
 3. Naše škola má jednu heterogenní třídu, která má kapacitu 25 dětí. Počet zapsaných dětí je průměrně 25 zpravidla ve věku od 3 do 6 let.
 4. Ráno děti docházejí podle potřeby, individuálně i později podle předchozí domluvy z důvodu naplnění programu školy.
 5. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, uplatňujeme individuální přístup, vytváříme podmínky ke skupinovým i samostatným činnostem.
 6. Umožňujeme dětem dostatek času i prostoru pro spontánní hru.
 7. Zařazujeme pravidelně řízené zdravotně preventivní pohybové činnosti, cvičíme jógu.
 8. Děti se vzdělávají v centrech aktivit.
 9. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený.
 10. Denní řád je rozvolněný, vychází z potřeb dětí a nahodilých situací.
 11. Respektujeme zachovávání intervalů mezi podávanými jídly.
 12. Odpočinek dětí vychází z  potřeby relaxace a zachování duševní hygieny, děti odpočívají na lehátkách přibližně 60 minut podle potřeby. Potom nabízíme klidové činnosti, a zároveň realizujeme činnosti k rozvoji předškolních dětí.
 13. Dětem se plně věnujeme, pro svou práci využíváme dostupných didaktických her, materiálů, sbírek, TV nářadí a pomůcek, didaktickou techniku, klavír, elektronické klávesy, hudební rytmické nástroje.
 14. V naší škole nemáme televizi ani DVD přehrávač, pouze CD přehrávač s magnetofonem, v souladu s naplněním plánu při některých činnostech využíváme plátno a  dataprojektor, výukové programy na DVD, elektronické didaktické hry a knihy.

Režim dne:                                                                                                                                

6:45 – 8:30                       scházení dětí do mateřské školy, plnění ranního úkolu s rodiči                     

7:00 -  9:30                       následují spontánní i řízené činnosti ve skupinách i individuálně 

                                         v centrech aktivit podle týdenního téma včetně vítání a komunikačního

                                         a hodnotícího kruhu, pohybové chvilky a zdravotních cviků, jazykové

                                         chvilky, smyslové hry

8:30 – 8:50                       hygiena, dopolední přesnídávka

9:30 - 11:30                      pobyt venku, hygiena

11:40 - 12:15                    příprava stolování, oběd, hygiena

12:15 – 13:30                   odpočinek, relaxace na lehátku s četbou, vyprávěním a poslechem

                                         relaxační hudby, hygiena, klidové a zájmové činnosti pro SD

13:30 – 15:45                   pohybová chvilka, spontánní aktivity, činnosti nabídnuté učitelkou,            

                                         individuální činnosti zaměřené na rozvoj osobnosti, postupný odchod dětí

                                         z mateřské školy

14:30 – 14:50                   odpolední svačina, hygiena

V. Vzdělávací obsah

ŠVP PV  s názvem „Kolik je na světě krás…“ je sestaven do šesti hlavních témat, které jsou výchozí pro integrované bloky. Jeho ústředním motivem je píseň se stejným názvem. 

Tématické celky ŠVP PV a jejich charakteristika:

 1. Na světě je mnoho domovů – vše, co je spojené s vlastní identitou, rodinou, rodným místem, společenstvím lidí – školka, škola, profese, národy, rasy, blízkým i širším okolním prostředím – vesnice, město, hlavní město Praha, Česká republika, státy a jejich symboly, planeta Země.
 2. Na světě je mnoho lidí a zábavy – vše, co je spojené se společenstvím, přátelstvím, kulturou, uměním, sportem, zdravý životní styl, společenským chováním, tradicemi a slavnostmi.
 3. Na světě mnoho roste, kvete, voní – vše, co je spojené s přírodou – stromy, rostliny, plodiny, plody, obživa - a změnami v ní.
 4. Na světě je mnoho zvířat – vše, co je spojené se zvířaty na zemi, ve vodě a ve vzduchu, ve volné a exotické přírodě, doma i na dvoře, bájná a vyhynulá.
 5. Na světě mnoho hřeje a zebe – vše, co je spojené s rozmanitostí světa, přírodou, životním prostředím a změnami v něm, také počasí a roční období.
 6. Na světě je mnoho zázraků – vše, co je spojené s vědou a technikou, sportem, zájmy, uměním a výsledky lidské činnosti – stavby, vynálezy, stroje, přístroje, předměty a nástroje.

lňující programy ŠVP PV:

 1. Slavnosti  - Drakiáda, Lucerničková, Adventní, Vánoční, Karneval, Jarní, Den Matek, Den dětí a otců, Loučení se školkou.
 2. Narozeninové dny – Den pro…
 3. Hravé a netradiční dny ve školce
 4. Projekt „Se Sokolem do života“
 5. Plavecký kurz – Plavecká škola Hranice
 6. Dílničky pro děti – kuchařské dny, keramické dny
 7. Loutkové divadlo v MŠ
 8. Dobrodružný týden s hrou a nocováním v MŠ
 9. Flétničkové hrátky
 10. Zdravověda – setkávání s odborníkem, první pomoc
 11. Dopravní výchova – pobyty na dopravním hřišti v Hranicích
 12. Patronát Knihobudky MŠ v obci

V. Evaluační systém

Hodnocení vychází z otázek, na které hledáme odpovědi. Tím, že jsme jednotřídní mateřská škola, probíhá naše hodnocení formou pozorování, rozhovorů, diskusí, rozboru činností, rozborem příprav, plánů takřka denně nebo průběžně /obě pedagogické pracovnice a školnice/.

Hodnocené /evaluační/ oblasti:

 1. ŠVP PV  - zda je v souladu jeho psaná podoba s realizovanou, v souladu s RVP PV, zda jsou integrované bloky vhodně nastaveny pro využití prožitkového a kooperativního učení s prostorem pro vlastní tvořivost a improvizaci, zda přinášejí očekávané výsledky a umožňují dětem samostatnost a tvůrčí činnosti, zda si mohou skutečně vybrat, co je baví – vyhodnocujeme při plánování, průběžně slovně.
 2. Podmínky ke vzdělávání – zda jsou vyhovující k naplnění cílů a zda se je daří zlepšovat a zkvalitňovat – hodnotíme průběžně všichni, rodiče formou dotazníku 1x ročně.
 3. Školní klima – zda vládne v MŠ vstřícná atmosféra s porozuměním a respektem a přátelské vztahy. Zda se daří komunikovat s rodiči, vnímat a respektovat jejich názory týkajících se jejich dětí. Zda je spolupráce s nimi dostatečná, zda je program pro ně zajímavý – hodnotíme průběžně slovně.
 4. Děti – zda známe jejich vzdělávací potřeby a zda zohledňujeme jejich individualitu, zda dosahují očekávaných vzdělávacích pokroků a jaké jsou jejich výsledky vzdělávání, co se jim daří, nedaří – hodnotíme slovně denně, zaznamenáváme průběžně písemně.
 5. Pedagogické pracovnice – sebereflexe, zda jsme na svou práci připraveni, zda máme promyšlené cíle a postupy, zda spolupracujeme /ředitelka – učitelka/, zda spolupracujeme s rodiči – hodnotíme průběžně slovně.

Ředitelka – hodnotí práci učitelky pravidelně v rámci společné účasti při práci s dětmi /volba činností, příprava prostředí, nabídka příležitostí, využití metod a forem, individuální přístup, aktivace dětí, prostor pro spontánní dětské aktivity, využití dětských nápadů, bezpečnost dětí, jazykový projev, dohodnutá pravidla/ většinou a zpravidla ústně.